info@rashaant.bu.gov.mn      (+976) 7034-0000 Нэвтрэх
Булган аймгийн Рашаант сум

Мэдээ, мэдээлэл

6. А/11 Хогны авто машин хүлээж авах ажлын хэсэг томилох тухай

2020-02-06 - 70

6. А/11 Хогны авто машин хүлээж авах ажлын хэсэг томилох тухай

Дэлгэрэнгүй

5. А/10 Шуурхай штаб байгуулах тухай

2020-02-06 - 62

5. А/10 Шуурхай штаб байгуулах тухай

Дэлгэрэнгүй

4. А/09 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарын баг томилох тухай

2020-02-06 - 65

4. А/09 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарын баг томилох тухай

Дэлгэрэнгүй

3. А/07 Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай

2020-02-06 - 66

3. А/07 Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай

Дэлгэрэнгүй

2. А/05 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

2020-02-06 - 64

2. А/05 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Дэлгэрэнгүй

1. А/04 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2020-02-06 - 66

1. А/04 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Дэлгэрэнгүй