info@rashaant.bu.gov.mn      (+976) 7034-0000 Нэвтрэх
Булган аймгийн Рашаант сум

ТАНИЛЦУУЛГА


ТАНИЛЦУУЛГА

Нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтүүд: 

  • 188 өрхтэй, 553 хүн амтай Үүнээс: эрэгтэй 271, эмэгтэй 282 байна.
  • Өндөр настан ахмад 87, Үүнээс: эрэгтэй, эмэгтэй 51, ганц бие амьдардаг өрх толгойлсон ахмад 23 үүнээс эрэгтэй 4, эмэгтэй 19 байна.
  • ЕБС-д 69 сурагч, СӨБ  /цэцэрлэгт/ 62, оюутан суралцагч 31 байна. 
  • Боловсрол: Дээд боловсролтой 68, тусгай дунд 15, техникийн болон мэргэжлийн боловсролтой 51, суурь боловсролтой 64, бага боловсролтой 28, боловсролгүй 6 иргэн байна.
  • Хөдөлмөр эрхлэлт: Төр төсвийн байгууллагад 53, нийтийн хоол худалдаа үйлчилгээний төвд 136, малчин 48, эрүүл мэндийн улмаас ажилгүй 5, хүүхдээ асардаг 18, ажилгүй 8 иргэн байна. 
  • Өндөр настаны тэтгэвэр авдаг 87 иргэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй 19 иргэн, үүнээс хүүхэд 2, өрх толгойлсон  40 иргэнээс эрэтэй 5, эмэгтэй 35 байна.
  • "Алдарт эх"  1-р одонтой 23, "Алдарт эх" 2-р одонтой 32 иргэн байна.  

2020 оны жилийн эцсийн малын тоогоор 

Адуу 1051, Үхэр 1347, тэмээ 3, хонь 9716, ямаа 6429 нийт 18546 толгой мал тоолуулсан, хээлтэгч 8774 байна.

 

                Багийн ИНХ-ын дарга                        Багийн Засаг дарга 

                  Б.Дашийсүрэн                                    Ч.Цэрэннадмид

Сэтгэгдэл (0)

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Сэтгэгдэл үлдээх