info@rashaant.bu.gov.mn      (+976) 7034-0000 Нэвтрэх
Булган аймгийн Рашаант сум

ТАНИЛЦУУЛГА


 

РАШААНТ СУМ

ГАЗАР ЗҮЙН БАЙРШИЛ

 

Рашаант сумын нутаг дэвсгэр нь физик газар зүйн шинэчилсэн мужлалаар Хангайн уулын их мужийн Орхон туулын их савын бэсрэг уулын мужид багтана.  Улааншивээт уулын өвөрт далайн төвшинөөс дээш 1670 метрт өргөгдсөн хамгийн нам цэг нь Савангийн голын хар үзүүр 1205.5 м, хамгийн өндөр цэг нь далайн түвшинээс дээш 1720 м өндөрт өргөгдсөн, Туушт Ноён оргил буюу хамгийн өндөрлөг цэг нь далайн түвшнээс дээш 1966,8 м Цэцэрлэг уул юм. Хөгнө хаан, Хойд урд Шилүүстэй, Батхаан уул, Тарна, Бад Савангийн голын хооронд 1012,1 ам км талбайг эзлэн 4 аймгийн 5 сумтай хил залган оршдог. Тахилт нуур, Хунт нуур, Хөдөө нуур зэрэг үзэсгэлэнт нууруудад хун, тоодог, тогоруу, хар галуу, ангир зэрэг усны шувууд зусдаг. Сумын баруун хэсэгт Жаргалант, Тарнын хөндий, зүүн талаар Бадын хөндий, хойгуур Аргалын хөндий байна. Тарнын гол, Савангийн гол нутгийн хил болж урсдаг.

Сумын нутагт Хөгнө тарна байгалийн цогцолборт газрын хэсэг байх бөгөөд үзэсгэлэнт Хөгнө хан уул, Элсэн тасархай, түүнийг дагасан аялал жуулчлалын отог газар олон байна. Тус сумын нутгийн баруун хэсгийг дайран гарах Их Монгол элс, домогт Элсэн тасархай сумын хойд хэсэгт зээглэн орших үзэсгэлэнт Хөгнө хан уул, 17-р зууны үеийн сүм хийдийн туурь, Түрэгийн үеийн хүн чулуу, Хадагт хошуу зэрэг түүх соёлын дурсгалт газрууд нь гадаад дотоодын аялагч жуулчдын анхаарлыг зүй ёсоор татдаг юм. Рашаант сум нь1982 онд Сансар ТАА –г байгуулж түүнийг түшиглэн Сансрын нисгэгчийн төрсөн газар болох “Рашаант”-аар нэрлэсэн сум байгуулах тухай БНМАУ-ын АИХ-ын тэргүүлэгчдийн зарлиг 1982-09-12-ны өдөр гарч байсан түүхтэй. Булган аймгийн төвөөс 270 км, Улаанбаатар хотоос 260 км, Хангайн бүсийн төв Хархориноос 100 км алслагдсан хэвтээ тэнхлэгийн хатуу хучилттай зам дайран өнгөрдөг төвийн эрчим хүчний системд холбогдсон суурин юм.

НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН

ҮЗҮҮЛЭЛТ

Тус сум нь засаг захиргааны 4 нэгжтэй. 975 өрх, 3294 хүн амтай бөгөөд тэдгээрийн 35,8 % нь 0-18 насны хүүхэд, 8,9% нь ахмад, 56,3% нь хөдөлмөрийн насны хүмүүс эзлэж байна. Сумын эдийн засгийн гол суурь нь мал аж ахуй, газар тариалан, аялал жуулчлал, үйлдвэр үйлчилгээ юм. 2019 оны жилийн эцсийн мал тооллогоор адуу 12495, тэмээ 420, үхэр 8960, хонь 108273, ямаа 67891 нийт 198039 толгой мал тоологдсон. Газар тариалангийн 18058 га эргэлтийн талбайтай  13 аж ахуйн нэгж, 4 иргэн, аялал жуулчлалын 9 бааз, хийд 2, хувийн мал эмнэлгийн нэгт 2, үйлдвэр үйлчилгээний 54 цэгтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Рашаант сумын Ерөнхий боловсролын сургууль 26 бүлэгт 742 хүүхэд суралцаж, мэргэжлийн багш ажилчид 100 хувь хангагдсан. “Ирээдүй” цэцэрлэгт 110 хүүхэд, Засаг даргын Тамгын газар, Эрүүл мэндийн төв, Соёлын төв, ХТБЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа, Цагдаагийн тасаг зэрэг төр төсвийн байгууллага, Дулаан үйлдвэрлэлийн төв ажилладаг. Тус сум нь зам тээвэр,  холбоо, эрчим хүч зэрэг дэд бүтэцийн салбар сайн хөгжсөн жижиг дунд үйлдвэр эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэх боломж чадавх сайтай нутаг юм.

Сэтгэгдэл (0)

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Сэтгэгдэл үлдээх